Beth Ydych chi'n ei Wybod am Bwyntiau Allweddol Tyfu Blodau'r Haul?

Mae blodyn yr haul yn genws o flodyn yr haul yn y teulu Asteraceae, alias: blodyn codiad haul, blodyn yr haul, blodyn yr haul, blodyn yr haul, blodyn yr haul.Mae'r rhan fwyaf o bobl wedi bwyta hadau blodau haul, sy'n cael eu tyfu gan flodyn yr haul, faint ydych chi'n ei wybod am bwyntiau allweddol tyfu blodau haul?Y nesaf y bydd y cyflenwr hadau blodau haul yn cyflwyno pwyntiau allweddol tyfu blodau haul.

Mae blodau haul yn frodorol i Dde America, wedi'u dofi gan y Sbaenwyr ym 1510 o Ogledd America i Ewrop, at ddefnydd addurnol i ddechrau.19 ganrif, ac fe'i cyflwynwyd yn ôl i Ogledd America o Rwsia.Maent yn cael eu tyfu yn Tsieina.Gelwir hadau blodau haul yn hadau blodyn yr haul ac yn aml maent yn cael eu ffrio a'u bwyta fel byrbryd, sy'n flasus iawn.

What Do You Know about the Key Points of Growing Sunflowers?

1. Pa fath o bridd mae blodau haul yn hoffi tyfu ynddo?

Mewn sawl man tyfir blodyn yr haul ar briddoedd halwynog, tywodlyd a sych, yn bennaf oherwydd ei fod yn gwrthsefyll iawn ac yn fwy cost-effeithiol na chnydau eraill.Er nad oes gan flodyn yr haul ofynion pridd caeth, gall dyfu ar bob math o bridd, o bridd ffrwythlon i dir sych, anffrwythlon a halwynog.Fodd bynnag, mae'r potensial i gynyddu cynnyrch yn fwy wrth ei blannu mewn caeau â haen ddwfn, cynnwys hwmws uchel, strwythur da a chadw dŵr a gwrtaith da.Gellir sicrhau gwell cynnyrch a buddion economaidd uwch.

2. Beth yw cysgadrwydd hadau blodau haul?

Yn achos hadau blodau haul olew, mae cysgadrwydd fel arfer 20 i 50 diwrnod ar ôl y cynhaeaf.Mae segurdod yn bwysig yn fiolegol gan ei fod yn caniatáu i'r hadau aros yn 'cysgu' tan y tymor hau arferol.Gellir osgoi egino ar y ddisg yn ystod tymor y cynhaeaf aeddfedrwydd hadau, hyd yn oed os bydd tywydd glawog parhaus.Bydd y cysgadrwydd hwn yn pasio'n naturiol ar ôl cynhaeaf y flwyddyn gyfredol a'r tymor hau nesaf.Mewn achosion eithriadol lle mae hadau wedi'u cynaeafu'n ffres yn cael eu defnyddio ar gyfer hau neu waith ymchwil, gellir torri cysgadrwydd â llaw.Yn gyffredinol, mae hadau'n cael eu socian mewn toddiant o 50 i 100 microgram / ml o ethylen glycol am 2 i 4 awr ac yna'n egino o dan amodau addas.Mae Gibberellin hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer torri cysgadrwydd mewn hadau blodau haul had olew.

3. Pa amodau hinsoddol sy'n addas ar gyfer tyfu blodau haul?

Mae blodyn yr haul yn gnwd sy'n hoff o dymheredd ac yn gnwd sy'n gallu goddef oer gyda gallu i addasu'n dda i amodau hinsoddol.Pan fydd tymheredd y ddaear yn yr haen pridd (0-20 cm) yn cyrraedd 2 ° C, mae'r hadau'n dechrau egino, gall 4-6 ° C egino a gellir defnyddio 8-10 ° C ar gyfer tyfiant eginblanhigion.Yn ogystal, mae cysylltiad agos rhwng ymddangosiad eginblanhigion ag ansawdd hadau, lleithder, ocsigen a chyfansoddiad a strwythur y pridd.

Mae blodyn haul olew cyffredinol o eginblanhigyn i aeddfedrwydd angen ≥ 5 ℃ tymheredd cronnus effeithiol o tua 1700 ℃;mae angen blodyn cronnus effeithiol o tua 1900 ℃ ar flodyn haul bwytadwy o eginblanhigyn i aeddfedrwydd.

 


Amser post: Tach-10-2021